دسته بندی محصولات

بـــازارهــا

پزشکی و دندانپزشکی

صنایع لبنی

دام وطیور

شوینده های خانگی

پرورش آبزیان

صنایع غذایی

صنایع آشامیدنی

سایر صنایع

آشنایی بیشتر با شرکت

شرکت رامین شیمی شرکتی پیشرو با نگرش توسعه پایدار در زمینه تولید مواد شوینده و ضدعفونی کننده تلاش می نماید ضمن ایجاد ارتباط موثر و هماهنگ با شرکت ها و همچنین در جهت بهبود کیفیت زندگی و رفاه مردم و سلامت محیط زیست نقش محوری خود را در زمینه تولید مواد شوینده وضدعفونی کننده عمومی و صنعتی به نحو احسن انجام دهد و در این راستا خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:

*ارتقاء سطح رضایت مشتریان در زمینه کیفیت، زمان و هزینه

* افزایش بهره وری و بهبود مستمر فرآیندها

* ایمن سازی محیط کار به منظور کاهش خطرات و عوامل آسیب رسان و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیطزیست

* ارتقاء سود آوری و ارزش آفرینی برای ذینفعان

آخرین مطالب

اخبار و مطالب

کیفیت بالای محصولات
کیفیت محصولات رامین شیمی مهمتری ویژگی محصولات این شرکت می باشد و همواره در افزایش کیفیت محصولات خود می کوشد

تنوع محصولات شرکت
کیفیت محصولات رامین شیمی مهمتری ویژگی محصولات این شرکت می باشد و همواره در افزایش کیفیت محصولات خود می کوشد

حامی محیط زیست
کیفیت محصولات رامین شیمی مهمتری ویژگی محصولات این شرکت می باشد و همواره در افزایش کیفیت محصولات خود می کوشد

صنایع مختلف
کیفیت محصولات رامین شیمی مهمتری ویژگی محصولات این شرکت می باشد و همواره در افزایش کیفیت محصولات خود می کوشد

جهت مشاهده سایر فعالیت های شرکت در خارج از حوزه شوینده های خانگی و صنعتی بر روی کلید زیر کلیک کنید.

باشگاه پینگ پونگ

خدمات گردشگری